Viktig information till våra medlemmar

Som medlem i MoKS under 2016 behöver er förening fylla i formuläret nedan innan den 31 mars för att fortsatt vara aktiverad som medlem i den nya organisationen under 2017.

Gå till formulär 

Är din förening inte medlem, men vill bli det? Skicka in en intresseanmälan, så kontaktar vi er och berättar mer.

MoKS extra Riksstämma 2017

Den 21 januari höll MoKS extra Riksstämma i Malmö. Under stämman beslutades att fastställa framtagna stadgar för en ny organisation tillsammans med Livemusik Sverige, att anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS och att organisationen har sitt säte i Malmö.
Då Livemusik Sverige antagit samma stadgar under deras årsmöte på Sweden Live den 18 januari, har i och med detta beslut en sammanslagning mellan Livemusik Sverige och MoKS skett och en ny organisationsstruktur fastställts.
Vi valde att tillfälligt anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS för att vi ska ha mer tid att planera lanseringen av den nya organisationen, samt att undersöka vad som är bästa tänkbara namn på organisationen.

Utöver beslut kring den nya organisationsstrukturen valdes även en styrelse att leda ungdomsorganisationens arbete. Den nya styrelsen består av: Marita Isaksson (ordförande), Linnéa Kant (vice ordförande) Dennis Karlsson (kassör), Sofie Ward (ledamot), Mattias Rudén (ledamot), Maria Pettersson (ledamot), Max Carlsson (suppleant) och Linnea Augustsson (suppleant).

Medlemsavgift 2017

Medlemsavgiften för 2017 kommer att faktureras i februari. Detta beror på att avgiftens storlek kommer att beslutas om på MoKS extra Riksstämma i Malmö den 21 januari.

Faktura på medlemsavgiften skickas till föreningarnas e-postadress som är inlagd i MoKS föreningsportal. Kontrollera gärna att rätt e-postadress är inlagd i portalen.

Extra Riksstämma 21 januari i Malmö

xtra_rs_17_logoMed anledning av beslut vid MoKS Riksstämma 2016, där beslut togs om att anta nya stadgar i första läsningen, kallas alla MoKS medlemsföreningar till en extra Riksstämma i Malmö den 21 januari. Detta är en mycket viktig stämma och vi hoppas att så många medlemsföreningar som möjligt kan vara representerade.

På den extra Riksstämman ska beslut tas om antagande av stadgar i andra läsningen, vilket innebär att MoKS tillsammans med Livemusik Sverige startar en ny organisation, där MoKS utgör ungdomsorganisation. Vi kommer också behandla frågor om nerläggning av distrikt, verksamhetsplan 2017 etc.

Läs mer och anmäl dig på www.moks.se/extra-riksstamma-2017

Juluppehåll

Mellan den 23 dec – 6 jan håller MoKS kontor julstängt. Vi vill passa på att hälsa er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Ny ambitiös musiksatsning stöder nordisk livemusik

puls_banner_deskriptor

Nordiska kulturfondens musiksatsning, puls, stöder musiksceners och festivalers möjlighet att arbeta med nordisk musik och sätta upp nya artister med internationell potential på programmet där det annars inte hade varit möjligt. Satsningen är treårig och under 2017 kommer fonden att dela ut 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler.

puls-programmet har utvecklats i samarbete med nationella kulturstödsorgan, nationella organisationer för livemusik, musikexportkontor och i dialog med konsertarrangörer i de nordiska länderna. I Sverige ingår MoKS och Livemusik Sverige i samarbetet.

Ansökningsperioden är mellan 1 februari och 31 mars 2017 och ansökan görs via Nordisk Kulturfonds hemsida.

Faktablad om puls:

Tidsplan:

Kontaktinformation:

puls_faktaark-svensk_121216

puls_timeline

Eline Sigfusson, seniorrådgivare, Nordisk Kulturfond, elsi@norden.org +452969 2948

Check! – seminarier, mötesplats och inspiration för musikarrangörer.

MAIS välkomnar arrangörer till två kreativa och innehållsrika dagar i Göteborg den 19-20 november.

Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Vi har målet att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för musikarrangörer. Check! har fokus på musik, men arrangörer inom andra områden är också välkomna. De här dagarna kommer att vara praktiskt inriktade för att du ska kunna fortbilda och fördjupa dig i arrangörskap och seminarier och workshops kommer att hållas på olika nivå.

Under Check! 2016 får du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som – hållbarhet, säkerhet och trygghet, normkritik och breddande av konstformer. Du har också chansen att knyta kontakter för nya samarbeten och lära av bra exempel från andra arrangörer.

Vi som bjuder in till Check! har stor erfarenhet av att arrangera konserter, men vi vill också lära oss mer – av dig! Det är de fria arrangörerna som skapar en musikalisk mångfald över hela landet. Ni vet bäst vad våra etablerade arrangörsnätverk bör hjälpa till med.

Mer information och anmälan finns på MAIS hemsida.

Nytt uppdrag för samverkan i musiklivet

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan, ett uppdrag för att utveckla samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. MAIS är ett samarbetsorgan för tio musikriksförbund i Sverige, där MoKS ingår, som representerar 1 500 arrangerande musikföreningar.

Uppdraget kallas Samspel och innebär att, tillsammans med musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert- och turnéproduktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turnéer och samproduktioner över regionsgränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i hela Sverige.

MAIS kommer inom ramen för samspelsavtalet att samarbeta med övrigt musikliv, det vill säga regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik.

Projektet riktar sig till det fria musiklivet, det vill säga fritt verksamma professionella, svenska eller internationella, musiker, musikskapare, producenter och arrangörer i Sverige.

Mer information om Samspel finns hos MAIS och Musikverket

1 2 3 10Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required

Dagens paneldiskussion kring Vi fortsätter spela pop... ... See MoreSee Less

Panel från Where's the Music? www.studieframjandet.se/spelapop

View on Facebook

MoKS Riks har uppdaterat sitt omslagsfoto. ... See MoreSee Less

View on Facebook

MoKS Riks har uppdaterat sitt omslagsfoto. ... See MoreSee Less

View on Facebook