Mer pengar till konserter 2017.

Livemusik Sverige/ MoKS har fått ökat bidrag från Statens Kulturråd. Totalt har vi  800 000 kr att fördela under 2017, vilket är en 100 % ökning jämfört med 2016. Bidraget ska användas till att subventionera gager för professionella artister och kan sökas i form av vårt Arrangemangsbidrag av ideella föreningar som är medlem i organisationen.

Fokus för Arrangemangsbidraget kommer under 2017 att ligga på förnyelse, öka gagenivåerna och jämställdheten på scen. Som tidigare gäller bl.a. att det finns kommunalt eller regionalt stöd samt att arrangören informerar om tillgänglighet vid arrangemang för att vi ska kunna bevilja pengar. För mer info om Arrangemangsbidraget, se http://www.moks.se/om-moks/bidrag/arrangemangsbidrag/

Ny(a)modigheter

Som medlem i Livemusik Sverige/ MoKS, eller någon av de andra organisationerna anslutna till MAIS, har er förening möjlighet att under 2017 söka arrangemangsbidrag på upp till 15.000 kr per konsert. Bidraget ges av MAIS till arrangörer för att genomföra modiga konsertidéer – konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar med målet att nå nya publikgrupper.  I projektet ingår också kompetensutveckling.

Fyra ansökningsomgångar kommer att utlysas under 2017: i mars, april, augusti och oktober. Nästa ansökningsdatum är den 30 mars.

För mer information om bidraget och för ansökan, gå in på http://www.nyamodigheter.se.

Viktig information till våra medlemmar

Som medlem i MoKS under 2016 behöver er förening fylla i formuläret nedan innan den 31 mars för att fortsatt vara aktiverad som medlem i den nya organisationen under 2017.

Gå till formulär 

Är din förening inte medlem, men vill bli det? Skicka in en intresseanmälan, så kontaktar vi er och berättar mer.

MoKS extra Riksstämma 2017

Den 21 januari höll MoKS extra Riksstämma i Malmö. Under stämman beslutades att fastställa framtagna stadgar för en ny organisation tillsammans med Livemusik Sverige, att anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS och att organisationen har sitt säte i Malmö.
Då Livemusik Sverige antagit samma stadgar under deras årsmöte på Sweden Live den 18 januari, har i och med detta beslut en sammanslagning mellan Livemusik Sverige och MoKS skett och en ny organisationsstruktur fastställts.
Vi valde att tillfälligt anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS för att vi ska ha mer tid att planera lanseringen av den nya organisationen, samt att undersöka vad som är bästa tänkbara namn på organisationen.

Utöver beslut kring den nya organisationsstrukturen valdes även en styrelse att leda ungdomsorganisationens arbete. Den nya styrelsen består av: Marita Isaksson (ordförande), Linnéa Kant (vice ordförande) Dennis Karlsson (kassör), Sofie Ward (ledamot), Mattias Rudén (ledamot), Maria Pettersson (ledamot), Max Carlsson (suppleant) och Linnea Augustsson (suppleant).

Medlemsavgift 2017

Medlemsavgiften för 2017 kommer att faktureras i februari. Detta beror på att avgiftens storlek kommer att beslutas om på MoKS extra Riksstämma i Malmö den 21 januari.

Faktura på medlemsavgiften skickas till föreningarnas e-postadress som är inlagd i MoKS föreningsportal. Kontrollera gärna att rätt e-postadress är inlagd i portalen.

Extra Riksstämma 21 januari i Malmö

xtra_rs_17_logoMed anledning av beslut vid MoKS Riksstämma 2016, där beslut togs om att anta nya stadgar i första läsningen, kallas alla MoKS medlemsföreningar till en extra Riksstämma i Malmö den 21 januari. Detta är en mycket viktig stämma och vi hoppas att så många medlemsföreningar som möjligt kan vara representerade.

På den extra Riksstämman ska beslut tas om antagande av stadgar i andra läsningen, vilket innebär att MoKS tillsammans med Livemusik Sverige startar en ny organisation, där MoKS utgör ungdomsorganisation. Vi kommer också behandla frågor om nerläggning av distrikt, verksamhetsplan 2017 etc.

Läs mer och anmäl dig på www.moks.se/extra-riksstamma-2017

Juluppehåll

Mellan den 23 dec – 6 jan håller MoKS kontor julstängt. Vi vill passa på att hälsa er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Ny ambitiös musiksatsning stöder nordisk livemusik

puls_banner_deskriptor

Nordiska kulturfondens musiksatsning, puls, stöder musiksceners och festivalers möjlighet att arbeta med nordisk musik och sätta upp nya artister med internationell potential på programmet där det annars inte hade varit möjligt. Satsningen är treårig och under 2017 kommer fonden att dela ut 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler.

puls-programmet har utvecklats i samarbete med nationella kulturstödsorgan, nationella organisationer för livemusik, musikexportkontor och i dialog med konsertarrangörer i de nordiska länderna. I Sverige ingår MoKS och Livemusik Sverige i samarbetet.

Ansökningsperioden är mellan 1 februari och 15 mars 2017 och ansökan görs via Nordisk Kulturfonds hemsida.

Faktablad om puls:

Tidsplan:

Kontaktinformation:

puls_faktaark-svensk_121216

puls_timeline

Eline Sigfusson, seniorrådgivare, Nordisk Kulturfond, elsi@norden.org +452969 2948

1 2 3 10Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required

Glöm inte att ansöka om stöd för era konserter i projektet Ny(a)modigheter. Nästa ansökningsomgång slutar 30 april.
www.nyamodigheter.se
... See MoreSee Less

View on Facebook