Pressmeddelande: Livemusik Sverige och MoKS går samman under namnet Svensk Live

 

 

Livemusik Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation) har under de senaste åren haft ett nära samarbete och tillsammans bland annat tagit fram rapporten ”Vi fortsätter att spela pop – men vi håller på att dö”, som handlar om behovet av en ökad satsning på popmusikarrangörer och livescener i hela landet. Nu har MoKS och Livemusik Sverige beslutat att gå samman i en organisation med det nya namnet Svensk Live. 

– Tillsammans kan vi använda våra resurser mer effektivt och utveckla nya arrangörer genom att bli mer heltäckande, från relativt små ideella föreningar till de allra största bolagen inom livemusiken. Det är viktigt för livemusikens framtid, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för Svensk Live.
MoKS grundades 1990 och är en samarbetsorganisation för ca 80 ideella musik- och kulturföreningar i Sverige. Livemusik Sverige grundades 2014 och samlar cirka 120 arrangörer med olika organisationsformer, aktiebolag, ideella föreningar och kommunala aktörer, med syftet att främja och utveckla livemusiken. Livemusik Sverige har bl.a. initierat ett långsiktigt trygghetsarbete tillsammans med Polisen och RFSU. Utbildningar har genomförts kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder på en rad arrangörsträffar i landet.
– Vi arbetar enligt devisen att ”förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik”, vilket innebär påverkansarbete och att bistå våra medlemmar i olika frågor, fortsätter Pihlgren.
När MoKS och Livemusik Sverige nu går samman i Svensk Live har den nya organisationen cirka 200 medlemmar. Svensk Live samlar klubbar, musikföreningar, festivaler, arenor, kulturhus, agentbolag och nöjesparker. Svensk Lives medlemmar genomför cirka 15 000 spelningar per år och har många miljoner besökare. Svensk Live har nu blivit ännu starkare som livemusikens röst.
Svensk Live kommer att drivas genom en moderorganisation och ett ungt arrangörsnätverk. Marita Isaksson är ordförande för Svensk Lives unga arrangörsnätverk:
– Vi kommer att ha en ännu starkare röst i vårt påverkansarbete, där vi bland annat arbetar för att alla de genrer som idag kallas popmusik bör betraktas som kultur och få del av offentligt stöd på samma sätt som andra genrer.

46 PULS-arrangörer får stöd av Nordiska kulturfonden.

Nordiska kulturfonden har i dag beslutat vilka 46 puls-arrangörer som ska ge publiken i hela Norden konsertupplevelser med lovande nordiska artister under de närmaste tre åren. Fonden bidrar genom dagens beslut med 4,1 miljoner danska kronor i stöd till puls-arrangörerna, vilket betyder att mer än 300 konserter kommer att äga rum under det kommande året.

Läs Nordiska kulturfondens pressmeddelande HÄR

Nytt mentorsprogram för unga arrangörer

Idag lanserar vi vårt nyaste projekt: Pop it – mentorsprogram för unga arrangörer. Detta innebär också att vi nu öppnar anmälan för att delta i projektet.

Till Pop-it kan du söka som har en idé om ett arrangemang du skulle vilja genomföra på din lokala ort, antingen själv eller tillsammans med en vän, och skulle vilja utveckla din idé med stöd av en professionell arrangör. Våra mentorer har många års erfarenhet inom branschen och är vana att arrangera både små och stora konserter och festivaler. Utöver handledning av en mentor ingår en fyra dagars utbildning i arrangörskap, stöd av Pop-its projektledare under året, möjlighet att få ekonomiskt bidrag på upp till 10.000 kr för ditt arrangemang, samt hjälp att sprida arrangemanget i andra kanaler och nätverk än dina egna.
                 
Som ny arrangör står man inför svåra frågor som: hur kan man finansiera sitt arrangemang? Vilka kostnader bör man ha i beräkningen inför arrangemanget? Vem kontaktar man när man vill boka ett band? Hur skriver man ett avtal med artisterna? Hur bör man marknadsföra sitt arrangemang? Frågorna kan vara så pass många och överväldigande att många aldrig vågar testa sin idé. Ibland behöver man bara någon att fråga och med rätt handledning kan hinder som dessa lätt besegras.
                 
För mer information om projektet, klicka på länken http://www.moks.se/pop-it/.
Ansök till projektet HÄR.

 

Pressmeddelande: Livemusik Sverige i nytt långsiktigt trygghetssamarbete med Polisen och RFSU m.fl.

Idag genomförs den första av fyra utbildningsträffar för arrangörer av publika evenemang. Träffarna är en del av ett långsiktigt samverkansarbete mellan arrangörer, polisen, flera länsstyrelser och RFSU för trygga och säkra evenemang.

– Tillsammans med polisen, länsstyrelserna och RFSU har vi startat upp en långsiktig samverkan på nationell nivå. Den vill vi införliva med det etablerade samarbete vi har sedan tidigare med arrangörer runtom i landet, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Livemusik Sverige.

Läs hela pressmedelandet HÄR

 

Mer pengar till konserter 2017.

Livemusik Sverige/ MoKS har fått ökat bidrag från Statens Kulturråd. Totalt har vi  800 000 kr att fördela under 2017, vilket är en 100 % ökning jämfört med 2016. Bidraget ska användas till att subventionera gager för professionella artister och kan sökas i form av vårt Arrangemangsbidrag av ideella föreningar som är medlem i organisationen.

Fokus för Arrangemangsbidraget kommer under 2017 att ligga på förnyelse, öka gagenivåerna och jämställdheten på scen. Som tidigare gäller bl.a. att det finns kommunalt eller regionalt stöd samt att arrangören informerar om tillgänglighet vid arrangemang för att vi ska kunna bevilja pengar. För mer info om Arrangemangsbidraget, se http://www.moks.se/om-moks/bidrag/arrangemangsbidrag/

Ny(a)modigheter

Som medlem i Livemusik Sverige/ MoKS, eller någon av de andra organisationerna anslutna till MAIS, har er förening möjlighet att under 2017 söka arrangemangsbidrag på upp till 15.000 kr per konsert. Bidraget ges av MAIS till arrangörer för att genomföra modiga konsertidéer – konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar med målet att nå nya publikgrupper.  I projektet ingår också kompetensutveckling.

Fyra ansökningsomgångar kommer att utlysas under 2017: i mars, april, augusti och oktober. Nästa ansökningsdatum är den 30 mars.

För mer information om bidraget och för ansökan, gå in på http://www.nyamodigheter.se.

Viktig information till våra medlemmar

Som medlem i MoKS under 2016 behöver er förening fylla i formuläret nedan innan den 31 mars för att fortsatt vara aktiverad som medlem i den nya organisationen under 2017.

Gå till formulär 

Är din förening inte medlem, men vill bli det? Skicka in en intresseanmälan, så kontaktar vi er och berättar mer.

MoKS extra Riksstämma 2017

Den 21 januari höll MoKS extra Riksstämma i Malmö. Under stämman beslutades att fastställa framtagna stadgar för en ny organisation tillsammans med Livemusik Sverige, att anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS och att organisationen har sitt säte i Malmö.
Då Livemusik Sverige antagit samma stadgar under deras årsmöte på Sweden Live den 18 januari, har i och med detta beslut en sammanslagning mellan Livemusik Sverige och MoKS skett och en ny organisationsstruktur fastställts.
Vi valde att tillfälligt anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS för att vi ska ha mer tid att planera lanseringen av den nya organisationen, samt att undersöka vad som är bästa tänkbara namn på organisationen.

Utöver beslut kring den nya organisationsstrukturen valdes även en styrelse att leda ungdomsorganisationens arbete. Den nya styrelsen består av: Marita Isaksson (ordförande), Linnéa Kant (vice ordförande) Dennis Karlsson (kassör), Sofie Ward (ledamot), Mattias Rudén (ledamot), Maria Pettersson (ledamot), Max Carlsson (suppleant) och Linnea Augustsson (suppleant).

Medlemsavgift 2017

Medlemsavgiften för 2017 kommer att faktureras i februari. Detta beror på att avgiftens storlek kommer att beslutas om på MoKS extra Riksstämma i Malmö den 21 januari.

Faktura på medlemsavgiften skickas till föreningarnas e-postadress som är inlagd i MoKS föreningsportal. Kontrollera gärna att rätt e-postadress är inlagd i portalen.

1 2 3 10



Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.