Arrangemangsbidrag

Arrangemangsbidrag kan sökas av ideella medlemsföreningar i Livemusik Sverige/ MoKS för publika konserter där professionella artister av hög konstnärlig kvalitet uppträder.

Bidraget finansieras med stöd från Statens Kulturråd (nedan Kulturrådet) som också sätter upp de kriterier som bidraget ska fördelas efter. Under 2017 har Livemusik Sverige/ MoKS fått 800 000 kr från Kulturrådet att fördela till våra ideella medlemsföreningar. Detta är en 100 % ökning jämfört med 2016.

Ansökan görs via vår Medlemsportal före arrangemanget och redovisas senast tre veckor efteråt. Beviljat bidrag betalas ut efter godkänd redovisning.

 

Fokus 2017

Gager
Den kraftiga ökningen av Kulturrådets stöd har gjorts för att våra ideella medlemsföreningar ska kunna betala gager som lägst motsvarar Musikerförbundets minimintariffer (reseersättning räknas inte som gage). Gagenivåer som betalas till artister är alltså av stor vikt för om, och i så fall hur mycket, vi kan ge i Arrangemangsbidrag.

Jämställdhet
Jämställda arrangemang kommer att prioriteras. Vid bedömning kommer vi att titta på det enskilda arrangemanget ni söker bidrag för och även jämställdhet vid tidigare arrangemang.

Förnyelse och mångfald
Förnyelse och mångfald innebär både musikaliska utbud och uttryck samt att nå nya publikgrupper.

Tillgänglighet
Kulturrådet kräver att samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används. Information om vad som gäller finns på Kulturrådets hemsida.

Medfinansiering
Arragemangsbidraget kan bara ges om ni också har en medfinansiering. Kommunal och/ eller regional medfinansiering prioriteras. Det är alltså bra om ni innan ni söker Arrangemangsbidrag har en dialog med er kommun eller region för att se om de kan ge er stöd i någon form (rena pengar men även t.ex. gratis lokalkostnader, personal eller teknikutrustning kan räknas).

Marknadsföring
Livemusik Sverige/ MoKS och Kulturrådets logotyper ska finnas med i marknadsföringsmaterial (affischer, program etc.). 

 

Ansökningsperioder.

Nedan följer datum för ansökan och beslut 2017.

Datum för ansökan

1/1 – 3/2
4/2 – 3/3
4/3 – 31/3
1/4 – 28/4
29/4 – 2/6
3/6 – 30/6
1/7 – 1/9
2/9 – 29/9
30/9 – 27/10
28/10 – 1/12

Beslut tidigast

Vecka 6
Vecka 10
Vecka 14
Vecka 18
Vecka 23
Vecka 27
Vecka 36
Vecka 40
Vecka 44
Vecka 49

Frågor och funderingar?

För frågor kring Arrangemangsbidrag, kontakta oss på info@moks.seAtt bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required