Mer pengar till konserter 2017.

Livemusik Sverige/ MoKS har fått ökat bidrag från Statens Kulturråd. Totalt har vi  800 000 kr att fördela under 2017, vilket är en 100 % ökning jämfört med 2016. Bidraget ska användas till att subventionera gager för professionella artister och kan sökas i form av vårt Arrangemangsbidrag av ideella föreningar som är medlem i organisationen.

Fokus för Arrangemangsbidraget kommer under 2017 att ligga på förnyelse, öka gagenivåerna och jämställdheten på scen. Som tidigare gäller bl.a. att det finns kommunalt eller regionalt stöd samt att arrangören informerar om tillgänglighet vid arrangemang för att vi ska kunna bevilja pengar. För mer info om Arrangemangsbidraget, se http://www.moks.se/om-moks/bidrag/arrangemangsbidrag/Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required