MoKS extra Riksstämma 2017

Den 21 januari höll MoKS extra Riksstämma i Malmö. Under stämman beslutades att fastställa framtagna stadgar för en ny organisation tillsammans med Livemusik Sverige, att anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS och att organisationen har sitt säte i Malmö.
Då Livemusik Sverige antagit samma stadgar under deras årsmöte på Sweden Live den 18 januari, har i och med detta beslut en sammanslagning mellan Livemusik Sverige och MoKS skett och en ny organisationsstruktur fastställts.
Vi valde att tillfälligt anta namnet Livemusik Sverige/ MoKS för att vi ska ha mer tid att planera lanseringen av den nya organisationen, samt att undersöka vad som är bästa tänkbara namn på organisationen.

Utöver beslut kring den nya organisationsstrukturen valdes även en styrelse att leda ungdomsorganisationens arbete. Den nya styrelsen består av: Marita Isaksson (ordförande), Linnéa Kant (vice ordförande) Dennis Karlsson (kassör), Sofie Ward (ledamot), Mattias Rudén (ledamot), Maria Pettersson (ledamot), Max Carlsson (suppleant) och Linnea Augustsson (suppleant).Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required