Din Scen Malmö

MoKS Riks och Studiefrämjandet Malmö driver under våren och sommaren 2013 projektet Din Scen Malmö. Projektet vänder sig i första hand till unga tjejer med blandad etnisk bakgrund i Malmös ytterområden. Vi ser Din Scen Malmö som ett pilotprojekt och vår förhoppning är att kunna genomföra projektet på flera orter i framtiden.

Projektet syftar till att utbilda en ny generation kulturarrangörer. Vi vill utbilda kulturarrangörer som kan bidra med ett nytt perspektiv på kulturskapande. Kulturarrangemang genomförs till stor del av män, vilket vi sett bland annat hos MoKS arrangörsföreningar och i förlängningen så är det män som bokar band/arrangerar festivaler/arrangerar klubbar osv i de kommersiella sammanhangen.

Idén till detta projekt kom till efter en jämställdhetssatsning från MoKS. Projektet hette då Jämställd scen och syftade till att öka medvetenheten om genusfrågor hos våra arrangörsföreningar. Det blev tydligt att det också är nödvändigt att släppa fram kvinnliga arrangörer när statistik över de nuvarande föreningarna togs fram.

Studiefrämjandet Malmö arbetar redan aktivt för att skapa jämställdhet inom musikverksamheten och bedrev musikprojektet Dista 2007-2008, ett jämställdhetsprojekt med stöd från Ungdomsstyrelsen med goda resultat. Distaansökan låg även till grund för ett populärt musikprojekt i Helsinborg, kallat Trampolin.

Kontakt:

Sofia Hedman, projektledare Din Scen Malmö
sofia.hedman@moks.se

 

 

Välkommen till paneldebatt kring svenska festivalbokningar 24 april i Malmö

Nätverket bjuder in till paneldebatt kring svenska festivalbokningar ur ett jämställdhetsperspektiv. För mer info, se text ur Nätverket 5050s pressmedelande nedan.

Sex, gender & rock  ́n ́roll

Vill vi verkligen ha en jämställd festivalscen?

Ynka 17 procent kvinnliga akter på svenska festivalscener! Skall det vara så? De senaste åren har media uppmärksammat genusbalans eller kanske snarare genusobalans på svenska musikfestivaler och galor.

Hur ser arrangörerna på den debatt som blossar upp varje år kring jämställdheten? Släpar musikbranschen efter andra organisationer eller konstformer när det gäller jämställdhet? Vem har ansvaret för att musikbranschen blir mer jämställd?

Välkommen till Paneldebatt/offentligt samtal kring svenska festivalbokningar på Stapelbädden, Malmö onsdagen 24 april. Mingel kl.18.30. Paneldebatt kl.19.15 – 20.30.

Här är det spännande och meriterade startfältet:

Niklas Jonsson, Luger.
Emma Karinsdotter, Blixten.
Per Alexandersson, Liseberg.
Amanda Lindholm, Jämställd festival.
Tereza Franzén, Ladyfest.
Herbert Tinz, Helsingborgs Dagblad/NST.
Maria Domellöf-Wik Göteborgs-Posten.
Inledningstalare: Christine Hellqvist musiker och grundare av nätverket 50/50.
Moderator: Johan ”Red Top” Larsson (Pustervik).

Evenemanget sker i anslutning till konferensen Musik och Samhälle i Malmö och vänder sig till alla som är intresserade av eller arbetar professionellt med musik. Arrangörer, konsulenter, handläggare, forskare, journalister, verksamhetsutvecklare, chefer, ljudtekniker, bokare ellersom utövande musiker.

Du kan anmäla dig via länken här: http://v1.se/1rd

Arrangör: Nätverket 50/50 och ABF

Nätverket 50/50 är ett växande nationellt nät av organisationer, där MoKS ingår, som verkar för jämvikt mellan könen på och runt musikscenen i Sverige. För att nå dit behöver medvetenheten öka på många plan. Medvetenheten om hur unga bjuds in till musikundervisning och cirklar, om vilka artister som ligger längst upp i arrangörernas kontaktlistor, vilka ljudtekniker som bokas, vilka musikledare som anställs. Och varför. Det ”självklara” kan behöva förändras. Nätverket 50/50 finns för att initiera och stödja dessa processer, både inåt och utåt.

Presskontakt: ammi.johansson@sensus.se 0704-624834

Ny styrelse och nya bidrag i MoKS Väst

Vid årsstämman för MoKS Väst den 2 mars i Vara valdes en ny styrelse att föra distriktets arbete framåt. Vid stämman beslurade också om två distriktsbidrag som föreningar i MokS Väst kan ansöka om; UTSAM och ARR-Bidrag. För mer information om bidragen och hur man ansöker, kontakta distriktet via vast@moks.se

Den nya styrelsen består av:

Björn Johansson, ordförande
Sarah Gabrielsson, vice ordförande
Frida Henriksson, sekreterare
Dennis Karlsson, kassör

Jesper Joelsson, ledamot
Joakim Johansson, ledamot
Vida Kavoosi Rosenhoff, ledamot

Fredrik Johansson, suppleant
Roy Persson, suppleant

 

 

 

Nu är vi kompisar med Picknickfestivalen Göteborg

Nu har vi glädjen att meddela att Picknickfestivalen Göteborg blivit medlem i MoKS. Föreningen har sitt säte i Göteborg och beskriver sin verksamhet såhär:

Picknickfestivalen – för mångfald och gemenskap – har arrangerats i Göteborg sedan 2006. Föreningen och festivalen arbetar för att få större rörelse mellan stadsdelarna i Göteborg och att människor från olika håll i staden skall mötas på ett avslappnat vis.

För mer info om Picknickfestivalen Göteborg, se Våra föreningar

2013-03-31 är ett magiskt datum

Då var det dags igen! Senast 2013-03-31 ska alla MoKS anslutna föreningar redovisa sina Föreningsuppgifter till MoKS Riks.

Varför?

Föreningsuppgifterna ligger till grund för alla ansökningar om bidrag som MoKS Riks och MoKS Distrikt gör under 2013. Vi rekomenderar alla föreningar att hålla årsmöte så tidigt på året som möjligt för att kunna redovisa inom utsatt tid och då kunna ta del av MoKS Träffar, utbildningar, bidrag, medlemsförmåner m.m.

MoKS Riks finansierar i dagsläget allt detta med bidrag från Kulturrådet och Ungdomsstyrelsen. MoKS Distrikt söker bidrag från Landstingen inom sina regioner och de pengarna går till att utveckla samarbeten mellan distriktens föreningar, skapa träffar och utbildningar m.m.  

Kort och gott är det så att din förening måste redovisa Föreningsuppgifter om ni ska kunna få det stöd ni behöver och kan kräva som medlemmar i MoKS.    

Vad?

För att en redovisning ska anses vara komplett ska följande handlingar ingå:  

  • Blanketten Föreningsuppgifter
  • Årsmöteshandlingar 2013 [årsmötesprotokoll 2013, verksamhetsberättelse 2012, ekonomisk redovisning 2012]
  • Medlemsregister per 2013-12-31 [ska innehålla namn, adress eller e-post, födelsedatum [år, månad och dag] och datum för medlemskap 2012]
  • Kontaktuppgifter till föreningens styrelse  
Hur?

Föreningsuppgifterna kan redovisas via e-post till info@moks.se [märk meddelandet med FÖRENINGSUPPGIFTER 2013] eller skickas till:

MoKS
Malmö Arena på St. Gertrud
Norra Vallgatan 20
216 20 Malmö

Notera att blanketten Föreningsuppgifter ska skickas i orginal. Alternativt kan den scannas in och redovisas i MoKS Föreningsportal/ via e-post till info@moks.se tillsammans med övriga uppgifter. I MoKS Filarkiv kan du hämta blanketten Föreningsuppgifter och en mall för medlemsregister 2012.

Men…hur ska jag…?

Har du några frågor är det bara att kontakta MoKS på 0705-66 16 32 eller info@moks.se

Idag är dagen då radion kommer till MoKS

Idag har vi glädjen att välkomna föreningen Radio PowerFM. Föreningen har sitt säte i Helsingborg och beskriver sin verksamhet så här:

PowerFM är en webbradio som bygger på ideellt arbete som främst riktar sig ungdomar. Målet är att få fler ungdomar att våga börja sända och prata i radio. Det viktigaste PowerFM står för är att underlätta för dagens ungdom att inte förhålla sig till droger, alkohol och kriminalitet. Våra programledare finns över hela Sverige och sänder ifrån olika ställen, vilket gör att lyssnaren hör olika dialekter och shower som gör dig på gott humör.

För mer info om föreningen, kolla Våra föreningar

Årets första nya medlemsförening finns i Grythyttan

Idag har föreningen Midas Evenemang blivit medlem i MoKS och vi hälsar föreningen varmt välkommen till oss. Föreningen har sitt säte i Grythyttan och beskriver sin verksamhet så här:

Föreningen Midas Evenemang anordnar varierande kulturevenemang (konserter, utställningar m.m.) i syfte att ha roligt och samtidigt kunna främja ungdomar, landsbygd och utsatta.

För mer info om föreningen, se Våra Föreningar

Nu tar vi paus och firar jul!

MoKS kontor i Malmö och Örebro stänger för jul- och nyårsfirande den 21/12 och öppnar portarna igen den 7/1 2013.

Vi vill tacka alla våra medlemsföreningar, distriktsstyrelser och samarbetsparter för ett gott samarbete under 2012 och hoppas att det kommer bli minst lika bra under 2013. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.