resizedimage350232-publikMoKS – Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation – är en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i Sverige. Vi arbetar med kulturpolitisk påverkan och stöd till våra medlemsföreningar för att underlätta deras verksamhet. Detta gör vi genom bl.a. utbildningar, träffar, nätverk, bidrag och central upphandling.

Våra föreningar arbetar med musik och annan kultur på olika sätt, men främst med arrangörsskap inom musik (arrangörer av festivaler, enstaka spelningar, klubbkvällar etc.) och det är inom det området vi kan stötta våra föreningar bäst.

MoKS är en demokratiskt uppbyggd organisation, utan partipolitisk eller religiös tillhörighet, som genomsyras av idén att besluten ska fattas så nära själva verksamheten som möjligt.

MoKS är även en av Studiefrämjandets nitton medlemsorganisationer och en stor del av verksamheten, speciellt utbildningar, sker i samarbete med Studiefrämjandet.

För att ansluta sig till MoKS krävs att man är en ideell förening som accepterar MoKS stadgar. Vi har cirka 80 st. medlemsföreningar med olika inriktning från Malmö i söder till Umeå i norr. Rätt utnyttjat är det ett helt otroligt nätverk. Medlemsföreningarna får möjlighet att träffa varandra på riksnivå minst en gång om året, men också vid regionala kurser och träffar. Vi uppmuntrar våra föreningar att ta till vara på dessa tillfällen, det finns massor av värdefulla kontakter att knyta på de här träffarna.

 Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required