Ny(a)modigheter

Som medlem i Livemusik Sverige/ MoKS, eller någon av de andra organisationerna anslutna till MAIS, har er förening möjlighet att under 2017 söka arrangemangsbidrag på upp till 15.000 kr per konsert. Bidraget ges av MAIS till arrangörer för att genomföra modiga konsertidéer – konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar med målet att nå nya publikgrupper.  I projektet ingår också kompetensutveckling.

Fyra ansökningsomgångar kommer att utlysas under 2017: i mars, april, augusti och oktober. Nästa ansökningsdatum är den 30 mars.

För mer information om bidraget och för ansökan, gå in på http://www.nyamodigheter.se.Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required