MoKS Riks

Riksstyrelse

MoKS Riksstyrelse ansvarar för organisations arbete på nationell nivå och arbetar i enlighet med beslut tagna vid Riksstämman samt kulturpolitiska frågor, nationella och internationella samarbeten med andra riksorganisationer och mycket annat som berör alla organisationens nivåer.

Den styrelse som valdes vid MoKS senaste Riksstämma består av:

styrelse och personal 2016-8066

Marita Isaksson
Ordförande
marita.isaksson@moks.se

styrelse och personal 2016-8041

Maria Pettersson
Ledamot
maria.pettersson@moks.se

styrelse och personal 2016-8038

Max Carlsson
Suppleant
max.carlsson@moks.se

styrelse och personal 2016-8042

Linnéa Kant
Vice ordförande
linnea.kant@moks.se

styrelse och personal 2016-8057

Mattias Rudén
Ledamot
mattias.ruden@moks.se

anonym

Linnéa Augustsson
Suppleant
linnea.augustsson@moks.se

styrelse och personal 2016-8070

Dennis Karlsson
Kassör
dennis.karlsson@moks.se

styrelse och personal 2016-8076

Sofie Ward
Ledamot
sofie.ward@moks.se


 

Valberedning

Fredrik Johansson (sammankallande)
Sebastian Björkman
Dennis Åhman
Vida Kavoosi Rosenhoff
vb@moks.se

 

Revisorer

Thomas Jägenstedt
Auktoriserad revisor
Rådab

Tim Hintshov
Förtroendevald revisor
revisor@moks.se

Rickard Wahlström
Förtroendevald revisor suppleant
revisor@moks.se

 Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required