Ny nordisk satsning på livemusik på gång.

MoKS har tillsammans med övriga nordiska livearrangörsnätverk medverkat i realiseringen av en ny satsning som kommer att göra det enklare för nordiska artister och band att åka på turné i hela Norden samt öka attraktiviteten för arrangörer och festivaler att boka nordiskt.

Styrelsen för Nordiska Kulturfonden har tagit ett principbeslut att de i slutet av 2016 ska ha diskuterat och fattat beslut om ett konkret förslag till en flerårig satsning på musik riktad till festivaler och arrangörer och som understödjer utvecklingen av nordisk livemusik över de nordiska gränserna.

Program och ansökningskriterier förväntas offentliggöras innan nyår.

Ansvarig för det nordiska samarbetet från MoKS är Marita Isaksson, vice ordförande i riksstyrelsen.Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required