Föreningsbidrag 2015

Idag har vi betalat ut föreningsbidrag för 2015 till alla föreningar som redovisat Föreningsuppgifter i tid och uppfyller bidragets kriterier. Totalt har 109 450 kr betalats ut till 37 föreningar

Föreningsbidraget är ett verksamhetsbidrag MoKS årligen betalar ut till sina medlemsföreningar som redovisar Föreningsuppgifter inom utsatt tid och vars medlemmar till minst 60 % är i åldern 6-25 år. Bidraget finansieras med hjälp av statsbidrag till ungdomsorganisationer som MoKS årligen ansöker om via Mucf – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Mer information om MoKS bidrag finns på http://www.moks.se/stod/

Mer information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finns på http://www.mucf.se

 Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required