Är pop kultur?

l8q7czmdagohrygk7saa

Det är dags även för politiker att förstå att pop är kultur. Musik och kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MoKS) och Livemusik Sverige vill att regeringen ger popmusik samma förutsättningar som andra musikgenrer.

Popmusik är ett stort samtida kulturuttryck som engagerar större delen av Sveriges befolkning, Men i dag får inte popmusik de förutsättningar som behövs för att kunna utveckla artister och arrangörer eller för att finnas tillgängligt i hela landet.

Avsaknaden av en modern kulturpolitik och en modern myndighetsutövning gör att popmusiken inte får stöd i samma omfattning som andra musikgenrer. Detta orsakar att popen centraliseras till storstäderna och inte når ut på samma sätt som annan musik.

– Vi lever med ett föråldrat synsätt där viss kultur anses bättre och finare och ska därför premieras, framför annan kultur. Popmusiken betraktas istället för en kulturyttring som en kommersiell näringsgren i alla lägen, eller alternativt något som bara berör ungdomar, säger Marcus Israelsson, MoKS.

För att popmusiken ska få finnas i hela landet och samtidigt fortsätta som den lyckade export som så länge kallats det svenska popundret, så behöver arrangörer av popmusik stöd för att kunna genomföra arrangemang. Ett stöd så att artister och arrangörerna kan utvecklas.

Detta stöd är numera förbehållet ”finkulturen” som får ca 92% av det statliga kulturstödet medan arrangörer av popmusik får dela på 8% av det riktade stödet till arrangörer. Vi vill se en förändring av kulturstödet.

Vi vill att regeringentydligt markerar att popmusik ska ha stöd genom att vara tydliga mot berörda kulturmyndigheterna i regleringsbrev. Vi vill också att regeringen ökar kulturbudgeten med minst 10 Mkr för 2016 i öronmärkta pengar för arrangörer av popmusik.

Avsändare:

Livemusik Sverige och Musik och kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MoKS)
i samarbete med Studiefrämjandet

För mer information

Marcus Israelsson
marcus.israelsson@moks.se
Tel: 0709-931632

Se www.livemusiksverige.se och www.moks.se

Frågan kommer att diskuteras i Almedalen den 1 juli kl 20.00:

Plats: Hammer Bar, Adelsgatan 33, Visby
På scen spelar: Ida Redig och Mattias Alkberg

Samtalet modereras av Joppe Pihlgren och samtalsdeltagare är: Owe Ronström – Arrangör KF Roxy

Panelen:
Ulf Dernevik – Politisk sakkunnig Kulturdepartementet
Elisabeth Rosenbrand – Arrangör Klubb Makten
Peter Schröder – Arrangör Gagneffestivalen
Ola Broqvist – Arrangör Luger Inc, Way Out West, Sthlm Music & Arts m fl.
Linnea Kant – Ordförande MoKS ochstyrelseledamot Studiefrämjandet
Kaj Sivervik – Arrangör KF Gaphals

För att deltaga på konserten och samtalet, anmäl er på någon av följande mailadresser:

joppe@livemusiksverige.se eller marcus.israelsson@moks.se

Plektrumutställning
Under minglet som börjar 19.30 ställer Tobbe Sthure ut sin popstjärnespäckade plektrumsamling. Tobbe Stuhre är bl. a skivomslagsmakare till legendariska skivbolaget Stiff Records och startade och driver den lokala musikfrågesporten Popgiss som med sina drygt 400 tävlande är landets största.Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required