Var med och tyck till om MoKS framtid.

Nu kan du som medlem i en MoKS-förening sitta med och diskutera frågor som rör MoKS och Livemusik Sveriges nya organisation för arrangörer inom livemusik och kultur. De diskussioner och slutsatser ni kommer fram till tas sedan vidare in i MoKS organisationsutredning som ska göras under 2015-2016, för att sedan läggas fram vid MoKS Riksstämma i maj 2016.

Uppdraget är på ideell basis och ingen ersättning åtgår. MoKS står givetvis för resa till och från referensgruppsträffarna. För att delta behöver du:

  • Vara medlem i en förening som är knuten till MoKS.
  • Kunna åka på möten 1-2 gånger under 2015 och 2016.
  • Gilla organisatoriska frågor samt att diskutera dessa.
Frågor och anmälan

Har du frågor som rör arbetet i referensgruppen kontakta Måns Katsler på mans.katsler@moks.se

Anmälan görs via detta FORMULÄR

Bakgrund

Vid MoKS Extra Riksstämma i Sundsvall 2015 togs beslut om att starta en ny organisation tillsammans med Livemusik Sverige samt att en organisationsutredning skulle påbörjas under 2015. Initialt var även Kontaktnätet tilltänkt att ingå i den nya organisationen, men då deras Kongress valde att rösta nej i frågan är allt planerat samarbete med Kontaktnätet därför avslutat.

Läs mer om resultatet av Riksstämman HÄR.
Information om Livemusik Sverige finns HÄR.Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required