LSU Metodo | Styrning grund

Under våren kommer kommer LSU, där MoKS är en av 76 medlemsorganisationer, att erbjuda föreningsutvecklande kurser under sitt utbildningsprogram Metodo. Det blir bl.a. kurser i ekonomi, ledarskap, kommunikation, styrning, påverkan, och projekt.        

LSU Metodo är till för att Sveriges ungdomsorganisationer ska kunna möta sina återkommande utmaningar inom ledarskaps – och organisationsutveckling. Genom utbildningarna i metodo kan era förtroendevalda, anställda och medlemmar utvecklas och inspireras, så att ni blir bättre på att nå era mål.      

Anmälan      

Anmälan görs via LSUs hemsida och som medlem i en förening ansluten till MoKS är kursen gratis.  För att fakturan ska skickas till MoKS är det viktigt att man vid anmälan klickar i "min organisation" under Vem ska betala utbildningsavgiften? och vid Till vilken adress ska vi skicka fakturan? anges:      

MoKS
Box 100 56
200 43  Malmö          

Kursen arrangeras av LSU