Föreningsbidrag

Föreningsbidraget är ett verksamhetsbidrag för MoKS medlemsföreningar som har minst 60 % av sina medlemmar i åldern 6-25 år och syftar till att uppmuntra ungdomars inflytande och deltagande i den demokratiska processen och styret av föreningen. Bidraget finansieras med medel som regeringen avsatt för att främja ungdomars organisering och demokratiska fostran.

Bidragsbeslut fattas av grupp tillsatt av MoKS Riksstyrelse och kan ej överklagas.

Kriterier 2015

  • Föreningen ska minst ha 60 % av sina medlemmar i åldern 6-25 år.
  • Det ska framgå av all marknadsföring att föreningen är medlem i MoKS.
  • Föreningen skall redovisa Föreningsuppgifter via MoKS Föreningsportal senast 30 april 2015.
  • Föreningen skall aktivt jobba för ungdomars deltagande i den demokratiska processen.
  • Föreningen har en aktiv rekrytering av nya och unga medlemmar.
  • Styrelsens sammansättning skall spegla medlemmarnas ålder, genus och etnicitet.
  • Föreningar som uppfyller kravet i samband med inval i MoKS får ta del av bidraget.

Bidragstrappa 2015

  • Upp till 40 medlemmar i åldern 6-25 år: 2 000 kr
  • 41 eller fler medlemmar i åldern 6-25 år: 50 kr/ medlem

Exempel

Om en förening uppfyller kriterierna för Föreningsbidraget och har 100 medlemmar, varav 60 i ålder 6-25 år erhåller föreningen 3 000 kr.

Hur ansöker vi?

Alla föreningar som redovisar Föreningsuppgifter via MoKS Föreningsportal senast 30 april 2015 anses ha sökt bidraget.

Hur redovisar vi?

Föreningsbidraget ses som redovisat när föreningen skickar in Föreningsuppgifter för det år som Föreningsbidraget betalades ut. Får er förening MoKS Föreningsbidrag 2015 redovisas det i samband med att Föreningsuppgifter redovisas 2016.

Kan min förening bli återbetalningsskyldig?

Ja, en förening som inte redovisar enligt ovan kan bli återbetalningskyldig.

Frågor och funderingar?

Frågor kring MoKS Föreningsbidrag skickas till info@moks.seAtt bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required