MoKS Väst – Ny styrelse och verksamhetsplan

Vid MoKS Väst distriktsstämma i Borås den 28/2 valdes en ny styrelse att leda distriktets verksamhet framöver. Beslut togs bl.a. också om en verksamhetsplan för 2015 med följande prioriterade utvecklingsområden:

  • Att fortsätta arbetet med att stabilisera inflödet av bidrag från Region Hallans samt Västra Götalandsregionen.
  • Att utveckla egna bidrag till medlemsföreningarna så att dessa motsvarar de behov som finns.
  • Att öka engagemanget i distriktet från medlemsföreningarnas sida.
  • Att ta en större roll föreningarnas egna arrangemang.
  • Att arbeta för en större återväxt av föreningar i MoKS Väst och det blir lättare, billigare och lönsammare att vara medlem.
  • Att stärka samarbetet mellan föreningar  och lokala avdelningar inom Studiefrämjandet. För varje förening ska finnas en kontaktperson på lokal nivå.
  • Att verka för distriktets roll i att skapa föreningsöverskridande arrangemang där flera medlemsföreningar tillsammans kan skapa arrangemang med hjälp från distriktet.
  • Att arbeta för öppenhet inför föreningarna om vad MoKS Väst arbetar med och vilka beslut som tas.
  • Att ta fram regionala förmåner för medlemsföreningarna.
Distriktsstyrelse 2015

Ordförande: Dennis Karlsson, Göteborg.

Ledamöter: Vida Kavoosi Rosenhoff, Göteborg / Frida Henriksson, Borås / Michelle Sandberg. Ytterby / Jesper Joelsson, Åsarp.

Suppleanter: Fredrik Johansson, Göteborg / Sami Hänninen, Allingsås.

Övriga förtroendeposter

Valberedning: Robert Hernwall / Sofie Benjaminsson / Björn Johansson.

Revisorer: Therese Pock / Johan Grönlund (revisorssuppleant).

Om MoKS Väst

MoKS Väst är ett av fem distrikt inom MoKS med upptagningsområde i Hallands- och Västra Götalands län. Distriktet ansvarar för organisationens arbete på regional nivå. För kontakt: vast@moks.seordforande.vast@moks.seAtt bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required