MoKS Riksstämma 2016 – rapport.

Under helgen 2-3/4 genomfördes MoKS Riksstämma 2016 i Linköping. Cirka 40 representanter var på plats och vi vill tacka alla er samt föreningarna Gaphals, Klubb Din Mamma och John Doe för en fantastisk helg!

Utöver att ge riksstyrelsen ansvarsfrihet för föregående mandatperiod, besluta om arvodesnivåer samt medlemsavgift beslutade Riksstämman bl.a. att:

  • Upplösa alla MoKS distrikt (MoKS Södra, MoKS Väst, MoKS Mellan, MoKS Öst och MoKS Norra Norrland) i ett första beslut av två samt att MoKS Riks ska förvalta dessa tills dess att ett andra beslut tas i början av 2017.
  • Anta nya stadgar i första läsningen. Beslut om stadgarna i andra läsningen samt organisationsnamn och sätesort tas i början 2017. Detta görs för att MoKS ska kunna utgöra ungdomsorganisation i den nya organisation som MoKS och Livemusik Sverige tillsammans startar 2017.

Vid Riksstämman valdes även en ny styrelse som ska leda MoKS arbete framöver:

Ordförande

Ledamöter
(omval)

 

Ledamöter
(nyval)

 

 

Suppleant
(nyval)

Linnéa Kant

Mattias Rudén, Nummer Sju
Kaj Sivervik, Gaphals
Sofie Ward, Hässleholms Musikforum, MoKS Södra

Marita Isaksson, Fd. ledamot Kontaktnätet
Dennis Karlsson, MoKS Väst
Max Karlsson, Hässleholms Musikforum
Martin Lindeskog, Konst och musik med hjärtat för alla
Maria Pettersson, Ljungby musik och teater

Sol Wolfgard, Hässleholms Musikforum

Stockholm

Stockholm
Linköping
Hässleholm

Göteborg
Göteborg
Hässleholm
Göteborg
Ljungby

Hässleholm

 Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required