MoKS och Livemusik Sverige går vidare tillsammans utan Kontaktnätet.

I helgen 17-19/4  genomfördes MoKS RiksForum i Sundsvall. Över 70 representanter var på plats och vi vill tacka alla er och föreningarna Club Deströyer och Pipeline för en fantastiks helg!

Under RiksForum genomfördes också en extra riksstämma, med anledning av riksstyrelsens proposition om att starta en ny organisation tillsammans med Kontaktnätet och Livemusik Sverige. Parallellt höll Kontaktnätet sin kongress som tog upp samma fråga. Resultatet av stämmorna blev att MoKS medlemmar vill gå vidare och starta en ny organisation, medan Kontaktnätet väljer att gå vidare ensam.

Vi på MoKS tycker att Kontaktnätets beslut är olyckligt, men hänger inte läpp för det. Istället kommer vi att fokusera på att, tillsammans med Livemusik Sverige, arbeta för att starta en ny riksorganisation som ska vara en gemensam röst för alla Sveriges arrangörer av livemusik och kultur.

Utöver riksstyrelsens proposition om att starta en ny riksorganisation för arrangörer av livemusik och kultur behandlade den extra riksstämman också två motioner inskickade av MoKS Väst, Motion om utträde ur Studiefrämjandet samt Motion om distrikts rösträtt på riksstämman. Stämman beslutade att avslå motionerna, men att gå vidare med frågorna inom en organisationsutredning som ska genomföras under 2015.

Detta händer nu:

  • MoKS och Livemusik Sverige fortsätter sitt samarbete och arbetar för att starta en ny organisation för Sveriges arrangörer av livemusik och kultur. Under 2015 ska en organisationsutredning göras för att fastslå hur den nya organisationen ska se ut
  • MoKS och Kontaktnätet kommer inte att samarbeta framöver, då deras kongress valde att stå utanför det tänkta samarbetet och tydligt distansera sig från en framtida gemensam organisation.Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required