Finansiering

DATUM: 3 april
PLATS: Best Western, Linköping

 

Finansiering

En utvecklande kurs för arrangörer som vill arbeta mer med sponsring, crowdfunding och söka offentliga stöd till sina arrangemang. Vi går igenom olika finansieringskällor, vad som skiljer dem åt och vad som är rimligt och meningsfullt att arbeta på utifrån vilken typ av arrangör man är.

Kursen har fokus på sponsring och crowdfunding, men vi går även igenom vilka relevanta stöd som finns att söka från stat, region och kommun. Hur kan man till exempel föra en bättre dialog med sin kommun, visa på vikten av det arbete man lägger ner för att stärka sin region eller kommuns attraktionskraft?

Kursen vänder sig främst till vana arrangörer, men kan också vara till nytta för färska arrangörer som vill satsa större.

Kursen baseras på gästföreläsningar från sakkunniga inom sponsring, bidragansökning, crowdfunding, budgetarbete och föreningsekonomi.

 

 

SCHEMA

Söndag

10.00 – 11.45 Sponsring (Anders Lindén / Tango Brand Alliance)

11.45 – 12.15 Kulturrådets stöd till arrangörer (Kulturrådet)

12.15 – 12.45 Lunch

14.45 – 14.00 Crowdfunding och offentliga stöd (Eva Lundgren-Stenbom)

 

MEDVERKANDE

Anders Lindén från Tango Brand Alliance berättar om hur en får till ett lyckat sponsringssamarbete med företag. Vilka fällor bör man undvika och vad kan en idéell förening erbjuda ett kommersiellt företag?

Handläggare på kulturrådet kommer att tala om deras stöd till arrangerande musikföreningar.

Eva Lundgren-Stenbom har lång erfarenhet av att söka och erhålla stöd från både offentlig sektor och crowdfunding. I det här passet så berättar hon om hennes erfarenheter för att lyckas övertala både kommunen och privata bidragsgivare.

 

ÖVRIG INFO

Kursen genomfördes under våren 2016 i samband med vår Riksstämma i Linköping.
Just nu ser vi över möjligheten att anordna ytterligare en till kurs inom finansiering, som även ska inkludera föreningsekonomi, skattefrågor och budgetarbete. Mer information kring detta kommer att publiceras på denna sida.

 

ANMÄLAN

anmälan stängd 2Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required