Föreningsbidrag 2016

Nu är redovisningsperioden över för denna gång och beslut har tagits om hur mycket Föreningsbidrag som ska fördelas mellan de redovisande medlemsföreningarna. Förteckning över beviljat Föreningsbidrag 2016 finns HÄR

Föreningsbidraget är ett verksamhetsbidrag för MoKS medlemsföreningar som har minst 60 % av sina medlemmar i åldern 6-25 år och syftar till att uppmuntra ungdomars inflytande och deltagande i den demokratiska processen och styret av föreningen. Bidraget finansieras med medel som regeringen avsatt för att främja ungdomars organisering och demokratiska fostran. Bidragsbeslut kan ej överklagas. Mer om vad bidraget ska användas till och vilka kriterier som gäller för bidraget finns HÄR 

Utbetalning sker under juni månad.Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required