Extra Riksstämma 21 januari i Malmö

xtra_rs_17_logoMed anledning av beslut vid MoKS Riksstämma 2016, där beslut togs om att anta nya stadgar i första läsningen, kallas alla MoKS medlemsföreningar till en extra Riksstämma i Malmö den 21 januari. Detta är en mycket viktig stämma och vi hoppas att så många medlemsföreningar som möjligt kan vara representerade.

På den extra Riksstämman ska beslut tas om antagande av stadgar i andra läsningen, vilket innebär att MoKS tillsammans med Livemusik Sverige startar en ny organisation, där MoKS utgör ungdomsorganisation. Vi kommer också behandla frågor om nerläggning av distrikt, verksamhetsplan 2017 etc.

Läs mer och anmäl dig på www.moks.se/extra-riksstamma-2017Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required