Extra Riksstämma 2017

xtra_rs_17_logo

Med anledning av beslut vid MoKS Riksstämma 2016, där beslut togs om att anta nya stadgar i första läsningen, kallas MoKS medlemsföreningar till en extra Riksstämma i Malmö den 21 januari kl. 13. Detta är en mycket viktig stämma och vi hoppas att så många föreningar som möjligt kan vara representerade. Från kl. 12 serveras en enklare lunch.

På den extra Riksstämman ska beslut tas om antagande av stadgar i andra läsningen, vilket innebär att MoKS tillsammans med Livemusik Sverige startar en ny organisation där MoKS utgör ungdomsorganisation. Vi kommer också behandla frågor om nerläggning av distrikt, verksamhetsplan 2017 etc.

Senast två veckor före den extra Riksstämman kommer vi att skicka ut handlingar med beslutsunderlag för de frågor som ska behandlas via e-post till anmälda föreningars representanter. Nedan följer förslag på dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Extra Riksstämmans behöriga utlysande.
7. Fastställande av verksamhetsberättelse.
8. Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
10. Riksstyrelsens förslag om nya stadgar i andra läsningen samt namn och säte för den nya organisationen tillsammans med Livemusik Sverige.
11. Riksstyrelsens förslag om ett andra beslut i frågan om nerläggning av samtliga distrikt.
12. Riksstyrelsens förslag om medlemsavgift 2017.
13. Riksstyrelsens förslag om verksamhetsplan 2017.
14. Riksstyrelsens förslag om budget 2017.
15. Val av ordförande.
16. Val av ledamöter och suppleanter.
17. Val av revisorer.
18. Val av valberedning.
19. Stämmans avslutande.

Röstning på stämman.

Varje medlemsförening har en röst på den extra Riksstämman.

Beslutsunderlag.

Klicka på rubrikerna för att se beslutsunderlagen.

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk redovisning 2016

Revisionsberättelser

Riksstyrelsens förslag om nya stadgar i andra läsningen samt namn och säte för den nya organisationen tillsammans med Livemusik Sverige

Riksstyrelsens förslag om ett andra beslut i frågan om nerläggning av samtliga distrikt

Riksstyrelsens förslag om medlemsavgift 2017

Riksstyrelsens förslag om verksamhetsplan 2017

Riksstyrelsens förslag om budget 2017

Valberedningens förslag om val av styrelse kommande mandatperiod

Valberedningens förslag om val av revisorer kommande mandatperiod

Anmälan

Varje medlemsförening får skicka en (1) representant utan kostnad och ytterligare en (1) deltagare till en kostnad av 1 000 kr. Det finns också möjlighet att skicka ytterligare en deltagare utan kostnad om ni står för resa och boende själva. Maten bjuder vi på.

Anmälan görs HÄR senast 13/1

Hålltider.

12.00 Lättare lunch.

13.00 Extra Riksstämma 2017.

17.30 Incheckning hotell / fri lek.

19.00 Middag.

21.00 Filmvisning / fri lek.

Möteslokal

Den extra Riksstämman kommer att hållas på Biograf Spegeln på Stortorget 29 i Malmö. Det tar ca. 3 minuter att gå från Malmö Central. Vi börjar stämman kl. 13.

Resa

MoKS betalar och bokar resa för en representant per förening. Vill ni skicka fler representanter, se info ovan.

Boende

Vi kommer att bo på BEST WESTERN PLUS Hotel Noble House på Per Weijersgatan 6 i Malmö, en kort promenad från Biograf Spegeln.

Mat

En lättare lunch kommer att serveras på Biograf Spegeln från kl. 12. På kvällen äter vi på restaurang Vegegården på Rörsjögatan 23, 211 37 Malmö. Eventuella matpreferenser och allergier görs i samband med anmälan.

Hör av er på info@moks.se om ni har några frågor.

 Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required