Din Scen Malmö

MoKS Riks och Studiefrämjandet Malmö driver under våren och sommaren 2013 projektet Din Scen Malmö. Projektet vänder sig i första hand till unga tjejer med blandad etnisk bakgrund i Malmös ytterområden. Vi ser Din Scen Malmö som ett pilotprojekt och vår förhoppning är att kunna genomföra projektet på flera orter i framtiden.

Projektet syftar till att utbilda en ny generation kulturarrangörer. Vi vill utbilda kulturarrangörer som kan bidra med ett nytt perspektiv på kulturskapande. Kulturarrangemang genomförs till stor del av män, vilket vi sett bland annat hos MoKS arrangörsföreningar och i förlängningen så är det män som bokar band/arrangerar festivaler/arrangerar klubbar osv i de kommersiella sammanhangen.

Idén till detta projekt kom till efter en jämställdhetssatsning från MoKS. Projektet hette då Jämställd scen och syftade till att öka medvetenheten om genusfrågor hos våra arrangörsföreningar. Det blev tydligt att det också är nödvändigt att släppa fram kvinnliga arrangörer när statistik över de nuvarande föreningarna togs fram.

Studiefrämjandet Malmö arbetar redan aktivt för att skapa jämställdhet inom musikverksamheten och bedrev musikprojektet Dista 2007-2008, ett jämställdhetsprojekt med stöd från Ungdomsstyrelsen med goda resultat. Distaansökan låg även till grund för ett populärt musikprojekt i Helsinborg, kallat Trampolin.

Kontakt:

Sofia Hedman, projektledare Din Scen Malmö
sofia.hedman@moks.se

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required