Början på något nytt.

Vid RiksForum i Sundsvall 17-19/4 kommer en extra riksstämma att hållas med anledning av att MoKS Riksstyrelse föreslår att MoKS, Kontaktnätet och Livemusik Sverige går samman och bildar en ny riksorganisation för arrangörer inom livemusik.

Bakgrund

Efter beslut vid MoKS Riksstämma 2014 har riksstyrelsen arbetat för att gå samman med andra organisationer och skapa en ny riksorganisation med en moder- och en ungdomsorganisation.

Sedan tidigare har MoKS samarbetat med Kontaktnätet och Livemusik Sverige i bl.a. kulturpolitiska frågor. Diskussionen om en sammanslagning har även förts mellan organisationerna. En ny riksorganisation skulle innebära större nätverk för medlemsföreningarna, större möjlighet att uppbära regionala bidrag, större möjlighet för kulturpolitisk påverkan etc.

Organisationerna

MoKS

Bildades 1990 och är en organisation för ideella kultur- och musikföreningar. Har ca 80 medlemmar, med flest antal medlemmar i mellersta och södra Sverige.

Kontaktnätet

Bildades 1974 och är en organisation för ideella kultur- och musikföreningar. Har ca 100 medlemsföreningar, med flest antal medlemmar i norra Sverige.

Livemusik Sverige

Bildades 2014 och existerade innan dess under namnet “Festivalsverige” och var en del av Folkets Hus och Parker. Har både kommersiella, kommunala och ideella arrangörer som medlemmar. Har ca 60 medlemmar i hela Sverige.

En ny riksorganisation

Riksstyrelsen föreslår att:

  • Att MoKS tillsammans med Kontaktnätet och Livemusik Sverige, eller annan konstellation, bildar en gemensam organisation för arrangörer inom populärmusik med önskad start under 2016.
  • Att MoKS, Kontaktnätet och Livemusik Sverige genomför en organisationsutredning under 2015 för att ta fram stadgar, organisationsmodell och föra dialog med berörda myndigheter.
  • Att den nya organisationen ska bestå av en ungdomsorganisation och en moderorganisation.
  • Att den nya organisationen bildas vid ett konstituerande möte.
  • Att det konstituerande mötet sätter formen för den nya organisationen med organisationsutredningen som grund.
Länkar

moks_proposition_extra_riksstamma_2015 (hela propositionen)Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required