2013-03-31 är ett magiskt datum

Då var det dags igen! Senast 2013-03-31 ska alla MoKS anslutna föreningar redovisa sina Föreningsuppgifter till MoKS Riks.

Varför?

Föreningsuppgifterna ligger till grund för alla ansökningar om bidrag som MoKS Riks och MoKS Distrikt gör under 2013. Vi rekomenderar alla föreningar att hålla årsmöte så tidigt på året som möjligt för att kunna redovisa inom utsatt tid och då kunna ta del av MoKS Träffar, utbildningar, bidrag, medlemsförmåner m.m.

MoKS Riks finansierar i dagsläget allt detta med bidrag från Kulturrådet och Ungdomsstyrelsen. MoKS Distrikt söker bidrag från Landstingen inom sina regioner och de pengarna går till att utveckla samarbeten mellan distriktens föreningar, skapa träffar och utbildningar m.m.  

Kort och gott är det så att din förening måste redovisa Föreningsuppgifter om ni ska kunna få det stöd ni behöver och kan kräva som medlemmar i MoKS.    

Vad?

För att en redovisning ska anses vara komplett ska följande handlingar ingå:  

  • Blanketten Föreningsuppgifter
  • Årsmöteshandlingar 2013 [årsmötesprotokoll 2013, verksamhetsberättelse 2012, ekonomisk redovisning 2012]
  • Medlemsregister per 2013-12-31 [ska innehålla namn, adress eller e-post, födelsedatum [år, månad och dag] och datum för medlemskap 2012]
  • Kontaktuppgifter till föreningens styrelse  
Hur?

Föreningsuppgifterna kan redovisas via e-post till info@moks.se [märk meddelandet med FÖRENINGSUPPGIFTER 2013] eller skickas till:

MoKS
Malmö Arena på St. Gertrud
Norra Vallgatan 20
216 20 Malmö

Notera att blanketten Föreningsuppgifter ska skickas i orginal. Alternativt kan den scannas in och redovisas i MoKS Föreningsportal/ via e-post till info@moks.se tillsammans med övriga uppgifter. I MoKS Filarkiv kan du hämta blanketten Föreningsuppgifter och en mall för medlemsregister 2012.

Men…hur ska jag…?

Har du några frågor är det bara att kontakta MoKS på 0705-66 16 32 eller info@moks.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *Att bli medlem i MoKS innebär att man ansluter sin förening och alla medlemmar till organisationen. Då får man tillgång till alla de stödfunktioner som MoKS har.

Följ vårt nyhetsbrev

* indicates required